Discussion following the screening of “A Caged Bird’s Song”

November 18, 2010 Leave a comment
Advertisements
Categories: 1. Updates

Right to Education Week: Columbia University, NY, USA

November 18, 2010 Leave a comment

Mock Israeli Checkpoint at Columbia University

Categories: 1. Updates

Bilder: Aktion i Stockholm Universitet, Uppsala Universitet, och Sundsvall Universitet

November 16, 2010 Leave a comment

Categories: 1. Updates

Studenter protesterade mot Israel

November 16, 2010 Leave a comment
Foto: Hans E Ericson, UNT.SE

Nya riktlinjer vid Uppsala universitet gör det svårare för studenter att föra fram sin åsikt på universitetsområdet. Det menar studenten Hiba Qatanani Kasbah, som på tisdagen fick driva kampanj utanför universitetet.

Två flickor i armébyxor tar brutalt hand om en tredje. Plånboken slängs i backen och en hårdför visitation genomförs. Så här går det till vid de israeliska vägspärrarna i Palestina, och det gör vardagslivet för palestinska elever och studenter närmast omöjligt. Det hävdar Kampanjen rätten till utbildning som runt om i världen nu genomför aktioner för att belysa de palestinska skolungdomarnas och studenternas situation.
– Vi vill visa sympati för de palestinier som vägras riktigt utbildning, säger Hiba Qatanani Kasbah.

Vi befinner oss i kylan utanför Humanistiskt centrum vid Engelska parken. Studenterna som genomför aktionen hade hellre varit inomhus. Men de fick de inte. Universitetets nya regler för vilka som får visats i universitetets lokaler medger inte det.
– Universitetet är till för kritiska synpunkter och tankar. Men genom att inte tillåta det här förbjuds det. Det är dubbelmoral, menar Mohamad Zamanoun.
Uppsala universitet har tidigare fått kritik från Högskoleverket efter en anmälan från en studentgrupp. Kritiken gällde otydligheter i regelverket för tillträde till lokalerna. Nu har riktlinjerna förtydligats, och det blir svårare för intressegrupper, även om de är studenter, att få göra sin röst hörd inne på campus.
– Ingen får göra någon aktion, det finns inga sådana rättigheter. Huvudregeln är att lokalerna är till för studenter och lärare i tjänst eller studier, säger Per Abrahamsson, chefsjurist vid universitetet.

http://www.unt.se/uppsala/studenter-protesterade-mot-israel-1122193.aspx

Nya riktlinjer vid Uppsala universitet gör det svårare för studenter att föra fram sin åsikt på universitetsområdet. Det menar studenten Hiba Qatanani Kasbah, som på tisdagen fick driva kampanj utanför universitetet.
Categories: 1. Updates

Stockholm och Uppsala

November 15, 2010 Leave a comment

Uppsala:

Categories: 2. Poster

Rätten till utbildning veckan

October 30, 2010 Leave a comment

Rätten till utbildning i Västbanken och Gaza

Trots den illegala ockupationen och de systematiska attackerna mot utbildningsinstitutioner är över en tredjedel av den palestinska befolkningen heltidsstudenter i skolor eller universitet.1

Israel hindrar tusentals studenter och lärare att nå sina skolor och universitet med den, enligt den Internationella domstolen, illegala muren på Västbanken som separerar och isolerar palestinska områden. Andra hinder är de omkring 700 militära vägspärrar och kontrollstationer, frekventa stängningar av städer, långvariga utegångsförbud och fängelseliknande restriktioner av alla palestiniers rörlighet.1

För att nämna några exempel var Birzeits universitet, nära Ramallah på Västbanken, avskärmad från sin omgivning i nästan tre år av en vägspärr, upprättad av den israeliska armen 2001-2003. Idag är vägen till Birzeit fortfarande utsatt för frekventa ”tillfälliga vägspärrar” som blockerar, trakasserar och skrämmer studenter och lärare som försöker nå universitetet. Al Quds universitet i Östra Jerusalem är idag omringat av en 8 meter hög betongvägg som isolerar universitetet från 36% av dess studenter. I Gaza har 73 utbildningsinstitutioner blivit delvis eller helt ödelagda sedan september 2000. Över 700 barn, 200 universitetsstudenter och 39 lärare har dödats av den israeliska armén sedan september 2000.1

Obstruktionen av och attackerna på den palestinska utbildningen i Västbanken och Gaza, av den illegala israeliska ockupationen, är inte bara ett brott mot individers mänskliga rättigheter utan även en attack på utvecklandet av det palestinska samhället i sin helhet.1

Rätten till utbildning är en fundamental mänsklig rättighet och grundläggande för mänsklig frihet. Frihet, rättvisa, utbildning och utveckling är alla nödvändiga förutsättningar för fred. Ansvaret ligger hos regeringar, civila samhällsorganisationer och vanliga människor att försvara den universella rätten till utbildning och begära dess förverkligande.1

 

Särbehandling och diskriminering av palestinska araber i Israel och Jerusalem

I Israels grundskolor sker en systematisk diskriminering och särbehandling av palestinskarabiska medborgare.2 Utbildningsdepartementet i Israel har erkänt att de spenderar mindre pengar på det arabiska skolsystemet jämfört med det judiska skolsystemet. Majoriteten av de judiska skolorna får även, statlig och statligt sponsrad, privat finansiering för skolbyggen och specialutformade program genom andra regeringsmyndigheter. Diskrepansen är enorm vad gäller varenda kriterium uppmätt av israeliska myndigheter.3

Utbildningsdepartementet använder sig av olika instrument för att mäta behovet av palestinskarabiska studenter som fordrar extrastöd i jämförelse med motsvarande judiska studenter. Vissa palestinskarabiska studenter erhåller någon form av stödprogram men judiska studenter får en proportionerligt mycket större andel, trots att de palestinskarabiska studenterna har större behov. Enligt en studie, utförd år 2000, på Hebreiska universitetet erhåller judiska studenter fem gånger så mycket stöd som palestinska araber.3

”Regeringsdrivna arabiska skolor och judiska skolor är som två skilda världar. I praktiskt taget varje aspekt får palestinskarabiska studenter en undermålig utbildning i jämförelse med judiska studenter. Deras knappa prestation i skolorna reflekterar detta.”

Zama Coursen-Neff, advokat för Human Rights Watch avdelning för barnrätt.2

Källor
1)      http://right2edu.birzeit.edu/
2)      http://www.hrw.org/english/docs/2001/12/05/isrlpa3399.htm
3)      http://www.hrw.org/reports/2001/israel2/ISRAEL0901-01.htm

 

Categories: 1. Updates